Erhvervspark Nova


UDSTYKNINGENS PROFIL

Højtprofileret erhvervsområde med grøn profil

Erhvervsområdet Erhvervspark Nova og lokalplanen for området lægger op til markant og iøjnefaldende arkitektur, som bidrager til eksponeringen af virksomhederne i området. Det grønne skal være et fremherskende kendetegn for området, som får en væsentlig grøn profil med beplantningsbælter, spredte grupper af træer og områder udlagt som eng.

ANDRE VIRKSOMHEDER

Hvilke virksomheder ligger i området?

Flere virksomheder har allerede etableret sig i området, herunder en række større transport-, logistik-, lager- og designvirksomheder.

ERHVERVSGRUNDE

Ledige i Horsens NovaFAKTA

Tekniske forhold

Horsens Kommune sørger for byggemodningen af området. Den omfatter anlæggelse af veje og vand, el og kloak ført frem til grunden. Som køber skal du ud over grundprisen selv betale en række af de omkostninger, der kan være forbundet med et efterfølgende byggeri.

Arkæologi og jordbundsundersøgelser

På arealerne er der blevet udført arkæologiske forundersøgelser og en jordbundsundersøgelse, der kan rekvireres. Den fortæller alene noget om jordbunden på de steder, der er udtaget prøver. Dvs. at der kan være andre jordbundsforhold på øvrige dele af arealet. Vi anbefaler derfor en supplerende jordbundsundersøgelse til købers konkrete byggeprojekt.

Denne og eventuelle udgifter i forbindelse med andre grundforbedringer afholdes af køber. Det kan være: Pilotering/fundering, sandpude, ekstra sokkel, bortkørsel af overskydende jordmaterialer og lign. eller fremskaffelse af ekstra muld, omfangsdræn og tilslutning af drænledninger og drænbrønde, afvanding og sænkning af grundvandsstand og lignende.

FORSYNING

Spildevand, vandforsyning, el og varme

Spildevand:
Samn Forsyning ApS
tlf. 76 26 87 00
Samn.dk

Vandforsyning:
Gedved Vandværk
v/ Erik Børgesen
tlf. 40 15 25 32 
www.gedvedvandværk.dk

El:
Eniig Energi A/S
tlf. 70 15 15 60
www.eniig.dk

Varme:
DONG Energy
tlf. 72 10 20 30
www.dong.dk
 
KØB

Købsvilkår

Ønsker du at købe en erhvervsgrund, skal du udfylde og indsende den købsblanket, som du kan downloade som PDF-fil nedenfor.

Forud for indsendelsen skal du gøre dig bekendt med Horsens Kommunes generelle købsvilkår, som du ligeledes finder i en PDF.

SE KØBSVILKÅR
Er du klar?

Købsblanket

Du udfylder købsblanketten i den redigerbare PDF-fil, underskriver den og sender den til Horsens Kommune jf. retningslinjerne i købsblanketten.

HENT KØBSBLANET