Erhvervspark Vega


UDSTYKNINGENS PROFIL

Etableret erhvervsområde – tæt på alt

Erhvervspark Vega er et større eksisterende erhvervsområde, hvoraf en tredjedel allerede er bebygget. Erhvervsområdet ligger godt og synligt placeret helt tæt på både motorvej, landevej og by. Hele området er anlagt således, der tages hensyn til landskabet, naturmæssige og rekreative interesser, samtidig med at der stilles krav om arkitektonisk kvalitet i bebyggelse, skiltning, beplantning og ubebyggede arealer, så erhvervsområdet altid vil fremtræde attraktivt og med et grønt præg.

ANDRE VIRKSOMHEDER

Hvilke virksomheder ligger i området?

I Erhvervspark Vega finder I blandt andet flere lager- og transportvirksomheder som DSV og Nissens A/S samt en række mindre produktions-, håndværks- og grossistvirksomheder m.m.FAKTA

Tekniske forhold

Horsens Kommune sørger for byggemodningen af området. Dette omfatter anlæggelse af veje og vand, el og kloak ført frem til grunden. Som køber skal du ud over grundprisen selv betale en række af de omkostninger, der kan være forbundet med et efterfølgende byggeri.

Arkæologi og jordbundsundersøgelser

På arealerne bliver der i 2017 udført arkæologiske forundersøgelser og jordbundsundersøgelse, der vil kunne rekvireres. Den fortæller alene noget om jordbunden på de steder, der er udtaget prøver.

Dvs. at der kan være andre jordbundsforhold på øvrige dele af arealet. Vi anbefaler derfor en supplerende jordbundsundersøgelse til købers konkrete byggeprojekt. Denne og eventuelle udgifter i forbindelse med andre grundforbedringer afholdes af køber.

FORSYNING

Spildevand, vandforsyning, el og varme

Spildevand:
Samn Forsyning ApS
tlf. 76 26 87 00
Samn.dk

Vandforsyning:
Samn Forsyning ApS
tlf. 76 26 87 00
Samn.dk

 
El:
Eniig Energi A/S
Tlf. 70 15 15 60
www.eniig.dk
 
Varme:
Fjernvarme Horsens
tlf. 75 62 72 33
www.fjernvarmehorsens.dk
 
KØB

Købsvilkår

Kontakt Jeppe Keller Jensen for information

Kontakt
Er du klar?

Købsblanket

Kontakt Jeppe Keller Jensen for information

Kontakt