Gå til hovedindhold

Erhvervspark Vega

Erhvervspark Vega er et større erhvervsområde beliggende umiddelbart vest for motorvej E45 og afkørsel 56.

 • Læs op

Indhold

  Erhvervspark Vega er et stort erhvervsområde beliggende tæt på motorvejsafkørsel 56. Området ligger lige syd for Ny Silkeborgvej og byen Lund med gode muligheder for eksponering.

  Alsidige muligheder

  Områdets østlige del består af et næsten fuldt udbygget erhvervsområde, som huser blandt andet flere industri-, lager- og transportvirksomheder. I udstykningens forskellige delområder kan opføres forskellige former for erhverv. Virksomheder med særlige krav i forhold til eksponering og synlighed kan vælge en placering direkte ud mod Ny Silkeborgvej.

  Etableret erhvervsområde – tæt på alt

  Erhvervspark Vega er et større eksisterende erhvervsområde, hvoraf en tredjedel allerede er bebygget. Erhvervsområdet ligger godt og synligt placeret helt tæt på både motorvej, landevej og by. Hele området er anlagt således, der tages hensyn til landskabet, naturmæssige og rekreative interesser, samtidig med at der stilles krav om arkitektonisk kvalitet i bebyggelse, skiltning, beplantning og ubebyggede arealer, så erhvervsområdet altid vil fremtræde attraktivt og med et grønt præg.

  Hvilke virksomheder ligger i området?

  I Erhvervspark Vega finder I blandt andet flere lager- og transportvirksomheder som DSV og Nissens A/S samt en række mindre produktions-, håndværks- og grossistvirksomheder med mere.

  Horsens Kommune sørger for byggemodningen af området. Den omfatter anlæggelse af veje og vand, el og kloak ført frem til grunden. Som køber skal du ud over grundprisen selv betale en række af de omkostninger, der kan være forbundet med et efterfølgende byggeri. 

  Spildevand, vandforsyning, el og varme

  Spildevand:
  SAMN Forsyning ApS
  Alrøvej 11
  8700 Horsens
  Telefon: 76 26 87 00
  Samn.dk

  Vand:
  SAMN Forsyning ApS
  Alrøvej 11
  8700 Horsens
  Telefon: 76 26 87 00
  Samn.dk

  El:
  N1
  Edison Park 1,
  6715 Esbjerg
  Telefon: 70 23 00 43
  n1.dk

  Varme:
  Evida (Gas)
  Vognmagervej 14
  8800 Viborg
  Telefon: 77 89 90 00
  evida.dk

   

  Arkæologi og jordbundsundersøgelser

  På arealerne bliver der i 2017 udført arkæologiske forundersøgelser og en jordbundsundersøgelse, der vil kunne rekvireres. Den fortæller alene noget om jordbunden på de steder, der er udtaget prøver. 

  Det vil sige, at der kan være andre jordbundsforhold på øvrige dele af arealet. Vi anbefaler derfor en supplerende jordbundsundersøgelse til købers konkrete byggeprojekt.

  Arealet overtages som beset.  Køber bærer således enhver risiko forbundet med hindringer af enhver art, som måtte forefindes på arealet herunder eksempelvis i form af forurening, fortidsminder, blød bund, store sten, rester af tidligere byggeri,  ledninger, fredninger m.v., 
  og skal for egen regning håndtere sådanne hindringer ved udnyttelse af arealet.

  Oplysninger om fortidsminder og geotekniske forhold kan rekvireres ved at kontakte Brian Ingvard Christiansen eller Jeppe Keller:

  Brian Ingvard Christiansen
  Projektchef for By- og Havneudvikling
  Telefon: 23 37 31 92
  bin@horsens.dk

  Jeppe Keller
  Leder af erhvervsudvikling
  Telefon: 51 49 02 42
  jkej@horsens.dk

  På vores hjemmeside erhverv.horsens.dk kan du læse meget mere om, hvad vi kan tilbyde din virksomhed, hvis du flytter til Horsens.